عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 واژه‌هاي بيگانه در خبرالهه شایسته رخ(اصلی) واژه ها، زبانها، اخبار1395
2 شاخص‌هاي ارزيابي برنامه‌هاي تلويزيون از منظر مخاطبمهرزاد بهمنی(اصلی) ارزشيابي، برنامه هاي تلويزيوني، ارزيابي ها1395
3 تحليل کيفي و گفتماني برنامه «پرگار» سید محمد مهدی‌زاده طالشی(اصلی) پرگار (برنامه هاي تلويزيون)- تحليل محتوا- گفتمان 1395
4 تحليل ساختاري داستان کوتاه دفاع مقدس (به انضمام برگزيده شنيدني‌ترين بخش‌هاي داستان)غلامعلی فلاح(تالیف) - محمد حنیف(ناظر)  تحليل محتوا- دفاع مقدس – داستان – داستانهاي فارسي 1395
5 نشانه‌شناسي و کاربرد آن در رسانه بازنمايي هويت جنسيتي مردانه در سريال تلويزيوني ستايش 1 و 2مهرزاد بهمني(اصلی) نشانه شناسي– هويت – هويت جنسي – مجموعه هاي تلويزيون1395
6 درآمدي بر ابعاد روان‌شناختي و جامعه‌شناختي آستانه تحملرضا اسمي(اصلی)  صبر – پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي 1395
7 سبک ازدواج سنتي و آسان در فرهنگ مردمشهرزاد دوستی(اصلی) ازدواج/ فرهنگ عامه/ آداب و رسوم / پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي. 1395
8 جهت‌گيري فرهنگي در ميان ايرانيان خارج از کشورعاصفه توکلی‌خمینی(اصلی) اوضاع فرهنگي – مهاجران – ايرانيان 1395
9 جمعيت و سياست‌هاي جمعيتي (ديدگاه‌هاي موافقان، مخالفان و نظر مردم)اشرف‌السادات فاضلي(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر) جمعيت/ نظرسنجي فرهنگي و اجتماعي/ سياستها. 1395
10 آسيب‌شناسي خط فارسي در تلويزيونشهرام مدرس خیابانی(اصلی) خط فارسي – برنامه هاي تلويزيون – آسيب شناسيها 1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.